Kas yra paskola?

Reikia surizikuoti ir eiti į girią, kad gyvenimas pradidėtų. Arba kitaip tariant reikia imti paskolą,kada galėtum pradėti statyti gyvenimą. Reikia išmokti pamilti finansinę riziką ir save rizikuojančius. Jei priklausysime tik nuo kitų gerovės ir leisimės jų valdomi, taip niekados ir neišeisime iš tų pačių namų, kuriuose gimėme, augome, brendome ir taip nesubrendome. Žinoma mus riboja baimės ir dvasinis badas. Didžiausia baimė žengti savarankišką žingsnį, bet su tam tikra paskola. Galvojame jog finansiniai kreditai ilgam mus supančios ir paklaidins toje girioje. Reikia išmokti pasitikėti ne tik savimi, bet ir trokšti sukurt savo pačių gerovę.

Paskola mus gąsdina ir iš pirmo žvilgsnio supančioje. Bet iš tikrųjų mes esme susipančioję ir įkalinti, tame nerizikingame ir nejudančiame gyvenime, kuriame niekas nežengia pirmojo žingsnio. Tačiau tik susižeidęs, gali padėti susižeidusiam. Reikia rizikuoti, kad kitą kartą žinotum, jog saugu eiti į girią. Finansiniai klausimai ir yra ta gūdi ir klaidi giria į kurią veda tik vienas kelias. Gerai, kartais į ją veda ir keli finansinių glimybių keliai. Viskas priklauso nuo to kiek jums riekia ir ko reikia. Šiuolaikinis pasaulis gyvena apšiptas šiomis giriomis, tačiau tik jas praėjus galime pradėti savo tikrą ir unikalų gyvenimą. Statytis namus, auginti vaikus ir pasenti kartu palei tą kalnų ežerą Šveicarijoj.

Jei nenorite nunykti ir visai išdžiūti, gyvendami kieno nors kito gyvenimą, užeikite į tą tamsią ir pavojingą girią, kurioje paskola rodys kelią į šviesią ir nenykią ateitį. Kad nereiktų sulaukti moters iš Amerikos vidurio vakarų likimo, kuri visai sudžiūvo gyvenama ne pagal savo prigimtį, išdrįskite surizikuoti. Finansinis stabilumas ir savarankiško gyvenimo kūrimas įmanomas tik įveikus visas baimes ir atsiribojus nuo nesavarankiškos praeities. Todėl su paskolomis eisite į saugią, savą ir paprastą ateitį. Nunykę ir prarasti gyvenimai greitai užmirštami. Jei nenorite patys pamiršti ir pamesti savo prigimties ir galimybės gyventi geriau, pasinaudokite finansinėmis paskolomis. Kartais atrodo, jog paskolos tik įpainios jus į ilgalaikes skolas, tačiau tik rizikinga investicija yra veikimo ir troškimo ženklas.

Kiek nunykusių gyvenimų ir nerealizuotų svajonių, tūno kažkur sudžiuvusios ne žmonėse, bet jų kevaluose. Paskola padrąsina abejojančius dėl ateities. Kad ir kiek girdėtume neigiamų atsiliepimų apie bankų teikiamas paskolas ir amžina įsiskolinimą, žmonės vis dar lenda iš savo kevalų ir rizikuoja. Jie trokšta gyventi geriau ir pasinaudoti visomis galimybėmis, net ir pačiomis drastiškiausiomis. Nesvarbu ar trokštate naujų namų, prekių, kelionių ar verslo, paskolos taps jūsų tramplinu ir kelrodžiu gūdžiose gyvenimo giriose. Todėl neribokite savęs užsidarę tarp tų pačių vaikystės sienų ir bent ką nors pakeiskite savo gyvenime.

Paskola tik drąsiausiems. Ne,pasiskolinti gali visi, kurie išdrįsta. Nors mūsų troškimai ir tikslai skiriasi, visus mus vienija noras susikurti unikalų gyvenimą ir būti unikaliais. Galbūt pats unikalumo terminas yra kvestionuotinas, bet visi siekiame daugiau ir kylame aukščiau. Nepasitenkinimas dabartine situacija, mus verčia griauti senų namų sienas ardyti gatves ir plėšyti senus dienoraščius. Todėl mes ieškome ir rizikuojame. Galbūt toks nepilnavertis gyvenimas nėra amžinas. Taip, jis neamžinas ir nestabilus, nes galite jį keisti, tobulinti ir perkurti. Tiesiog išdrįskite pasivaikščioti gūdžiose gyvenimo giriose ir surasti save ir savo namus. Visi ieškome vietos po saule ir žmonių su kuriais savo bendrais namais galėtume pasidalinti.