Sudegink savo riebalus su manimi apk,

J pastebjo liftininke, du kaimynai. Bute padarytas kapitalinis remontas. Klausyk, sakyk atvirai, tu nuudei Veronik? Anksiau aunusis generolas Kovtunas ne susirauks imesdavo pusantro litro degtins.

kas yra natūralūs riebalų degintojai

Prie nam Voronovo gatvje nusigavau devint. Se niai nebuvau iame rajone, o septyni aukt namas sudegink savo riebalus su manimi apk ko lonomis vis toks pat. Tik neseniai nudaytas, ant fasado daugiau memorialini lent.

Namas priklaus Gynybos mi nisterijai, ir kiekviename aukte gyveno po tris generolus, dargi ir maralus. Didiulis marmuro holas su senute liftininke i karto sukl ne pai geriausi atsiminim. Paspaudiau mygtuk.

I vidaus ne girdti n garso. Galiausiai skimbteljo grandinl, durys prasivr. Ant slenksio stovjo nepastama pilka senut ne itin variu chalatu. Pasiiau, kaip atrodo, seniai ne plauti plaukai styrojo piestu, basa. Kas ia per baidykl ir kur dingo Nina? O mane tokia nelaim itiko!

Iputusi akis spoksojau senut. Ir tai mano buvusi anyta? Dieve, anksiau ji niekada nesirodydavo monms saikingai nepasidaiusi ir nesusiukavusi. Kada spjo taip pasikeisti? Prie metus buvome susitikusios teatre. Nina atrod nuostabiai: liekna, nugara tiesi, kaip visada, su auk takulniais.

Darja - Doncova. .Mano - vyro.Zmona.2003.LT

Vilkdama kojas, apautas suneiotomis lepetmis, any ta nusived mane didiul but. Vl apstulbau. Bute padarytas kapitalinis remontas. Patam- sjusios grindys pakeistos puikiausiu parketu, sienos ida 12 ytos baltai, vietoje dur arkos.

aš pašalinu riebalų degintojų atsiliepimus

Pertvara tarp virtuvs ir buvusio Arkadijus kambario igriauta, naujoji virtuv daugiau nei trisdeimties kvadratini metr. Visur kilimai, veidrodiai, bronza ir odiniai baldai.

Kiek pamenu, anksiau vyras udirbti nenorjo ir ne mokjo. Tikriausiai nori kavos? Deja, ji pasibaigusi, tiesa, arbata ir cukrus irgi.

Ji atsisdo ant taburets, parm rauklt skruost sausa rankute ir beviltikai pravirko. Sugl ird. Taip al tyje inkia maas benamis unelis, stengdamasis suildy ti suvarbusias letenles. Anksiau niekada nemaiau any tos verkianios! Prijau prie aldytuvo ir atidariau dureles. Virutinje lentynoje stovjo puss litro kefyro pakelis, daugiau nieko. Kas gi gal gale atsitiko.

Nina Andrejevna nusiluost veid virtuvs rankluos iu ir pradjo pasakoti netiktinus dalykus. Pasirodo, devintojo deimtmeio pradioje Maksimas i esms pasikeit.

Darja - Doncova. .Mano - kaipgautipinigu.ltT | PDF

Anksiau jis itisas dienas tysodavo ant lovos sudegink savo riebalus su manimi apk rainjo eiles, o tada puol iekoti darbo. Kain kilimo ugnyje sudeg visos taupiojo tvo generolo sukaup tos santaupos. Visi imtas atuoniasdeimt tkstani rub li tiek pinig buvo jo ir motinos taupomosios kasos knygelje iki to laiko, kai pinigai neteko verts. Komunis t laikais tokios sumos bt utek trims gyvenimams ir Maksimas galjo rinktis poeto profesij. Taiau aisiais jie su motina gyveno tik ijos var ganos pensijos.

Neprat nieko sau atsakyti, paalp ileis davo vos pasitrauk nuo langelio. Paskui pradjo pardavi nti daiktus. I pradi i jo pas kit mona Lena, paskui baigsi motinos brangeny bs. Galiausiai atjo diena, kai Nina patrauk rinkti buteli. Motin jis dievina.

Vyras susi mst ir nusprend imtis verslo. Po keli nemigo nakt ra do savo dirv. Tais laikais sostinje nebuvo kiauini. Maskvos gy ventojai eidami sveius nedavo dovan po kiauin.

  1. Prie nam Voronovo gatvje nusigavau devint.
  2. Organizacinis momentas.
  3. Greitai prarasti pilvo klubo riebalus
  4. Amžinai deginti riebalų pasaulį

Ties pasakius, tada nebuvo nieko. I to meto liks posa kis: Jei sveiuose nusiplovte rankas su muilu, arbat ger kite be cukraus.

I principo buvo galima prekiauti bet kuo. Taiau Maksui krito ird vit kiauiniai. I pradi jis pam draugo main, nuvaiavo Gle- bovo kaim, kur buvo sikrs pauktynas, ir atsive kiauini, nupirkt didmenine kaina. Kit dien atsistojo prie metro ir pardav juos per dvideimt minui.

geriausios miego pozicijos norint numesti pilvo riebalus

Toliau viskas klostsi kaip pasakoje. Nupirko, Verslas m suktis. Por kart re ketavo banditai ir milicija. Bet pasirod, kad Maksimas turi tikr pardavjo ir diplomato talent. Ramyb saugojo stogas jiems atiteko gana neblogas procentas.

Milicininkai irgi gauda vo gard ksn.

šalto riebalų nuostolis

Maksas m samdyti pardavjus, daniau siai paso neturinias ukrainietes ir baltaruses. Toliau daugiau: atidar biur ir monopolizavo rink. Kelet kart konkurentai mgino atveti sostin kiauini i Lenkijos. Nieko neijo: atvaiav ber niukai prek paprasiausiai sukl ir eimininkus prigs dino. Kiti nerizikavo. Tikriausiai jei jis bt msis degtins ar benzino, vis kas nebt seksi taip lengvai. Labai jau skanus ksnelis itie produktai.

O kiauiniai! Kriminalin aplinka juos laik nerimtu, net juokingu verslu. Ir nepatogiu greitai genda, dta ir danai netvarkingai atrodo. Prekeiviai ir kriminalininkai Poliansk pramin Tryniu. Dukart per metus vaiuodavo ilstis Kaip prarasti šonines padangų riebalus ir Bahamus su mama.

Nina vl apsikarst brangenybmis. Tv bute padar didiul remont ir tamsoki, apleisti kambariai virto puikiausiais erdviais apartamentais. Nugaltoja Veronika Medvedeva, priimdama i pirmi ninko rank priz, sunabdjo: Polianskis itirpo. Grauol velg tiesiai j didiu lmis rudomis akimis ir nekaltai mirksjo blakstienomis.

I arti mergait atrod dar graesn nei scenoje. Aiku Mak sas pakviet mis restoran. Veronika svajojo apie aktors karjer, todl Maksas parm menin film Gulbs giesm. Juosta buvo viduti nika, bet gerai pamaloninti kritikai ispausdino kelet pa lanki straipsni apie pagrindin heroj. Paskui Veronika m vaidinti seriale Ms draugai. Kai serialas buvo baigtas, Veronika liep j vadinti Nikoleta ir m baisiai pstis.

Vakarais ir naktimis ji lais tsi po nesibaigianius vakarlius, siveldavo triukmin gus skandalus, kartais kaip kiaul prisigerdavo. Artist pagaliau igarsjo. Bulvariniai laikraiai tiesiog skonda- vosi apraindami begalinius jos ygius. Polianskaja res torane, pastebjusi, kad j apgavo, padeg stalties, iki ga lo nuspaudus!

Neinau, kaip Maksas vertino tokius poktus, bet anyta apie mari kalbjo su pasibjaurjimu perkreipusi lpas. Nenormali mergina. Nuostabiai grai, veidas it ma donos, ir viskas.

Bet jeigu btum girdjusi, kaip ji keikda vosi! Vis laik dmijo dvokianias cigaretes ir vadino ma ne Ninel. Anksiau aunusis generolas Kovtunas ne susirauks imesdavo pusantro litro degtins. Dabar tik riausiai sumaino, bet vis tiek! Nieko sau Veronika, si vaizduoju, kaip susigdo Olegas Sergejeviius.

I ko juokiesi? Juk inai, kaip a vertinu Maksimo monas visk atleidiu ir visada esu j pusje.